1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Am inteles ca prelucrarea de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL a datelor mele cu caracter personal este indispensabila in vederea prestarii serviciilor turistice, de asigurare, si de transport (ofertare, emitere facturi, chitante, polite, administrare contracte, acordare despagubiri, raportari autoritati, analiza risc) si am fost informat ca prelucrarea acestora se va face cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

2. Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL prin persoane imputernicite angajate la societate pentru scopuri contractuale, statistice, respectiv de marketing adica Societatea confirma ca imputernicitii Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL nu au voie sa foloseasca datele decat pentru scopul contractat (contract, factura, chitanta, statistica sau marketing) si nici sa distribuie datele dumneavoastra catre alti terti neimplicati in serviciile turistice contractate de dumneavoastra

3. Sunt de acord sa fiu contactat si sa primesc informatii relevante exclusiv in legatura cu serviciile Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL, in vederea valorificarii eventualelor oportunitati de servicii oferite de firma si a imbunatatirii serviciilor pe care firma mi le ofera.

2. COMUNICAREA ELECTRONICA

Sunt de acord sa primesc toata corespondenta precontractuala si contractuala cu Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL pe cale electronica, utilizand adresa de e-mail comunicata in prezentul document, iar aceasta comunicare va produce aceleasi efecte ca si comunicarea scrisa. In cazul in care datele mele de  contact vor suferi modificari, voi transmite in timp util catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL noile date, prin comunicarea acestora catre societate sau prin semnarea unui nou contract.

Am citit, inteles si sunt de acord cu aceasta Notificarea a Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal si am fost informat ca:

 • Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul prestarii serviciilor turistice, de transport si de asigurare. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate pot fi transmise si prelucrate numai de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL sau de catre orice alt tert imputernicit expres de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL, iar stocarea acestora se efectueaza intr-un mod securizat fara posibilitatea de a fi utilizate in alte scopuri decat cele detaliate prevazute de lege
 • Am dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de opozitie si alte drepturi ce rezulta din legislatia privind protectia datelor si pot sa le exercit printr-o cerere scrisa catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL, prin intermediul canalelor de comunicare sau la adresa de e-mail contact@phoenixturism.ro
 • Pot solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL in scopuri de marketing sau a celui referitor la comunicarea electronica, printr-o cerere scrisa la adresa de e-mail contact@phoenixturism.ro sau prin celelalte mijloace de comunicare .
 • In conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopurile enumerate la punctul 1 va pune Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL in imposibilitatea de a-mi transmite oferte promotionale sau informatii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale companiei.

           Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de turism, transport si asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prezentului document explica totodata modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL in activitatea de furnizare a serviciilor de turism, transport si asigurare:

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea raportului contractual cu Operatorul.

Scopul in care datele personale sunt utilizate

Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor turistice, de transport si de asigurare (ofertarea si emiterea facturilor, chitantelor si politelor de asigurare, gestionarea contractelor cu turistii/ politelor)
 • efectuarea de profiluri si luarea deciziilor automate pentru ofertele concepute si transmise.
 • marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
 • raportari interne sau catre alte entitati ale societatilor care au contract cu  Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL in vederea oferirii de servicii turistice de transport si asigurare si  efectuarea de analize statistice/actuariale;
 • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:

 • incheierea si executarea contractului de servicii turistice transport si asigurare/polita la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractelor.
 • o obligatie legala a Operatorului;
 • consimtamantul dumneavoastra;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati contractuale, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare a serviciilor turistice de transport si asigurare (ex. touroperatori, revanzatori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de asigurare, companii aeriene, etc);
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
 • institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul turistic, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
 • intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de asigurare a serviciilor turistice, de transport si asigurare(de ex. touroperatori, revanzatori,  companii aeriene, etc)
 • alte companii (nationale si/sau internationale) cu care firma are contracte in vederea derularii serviciilor turistice contractate
 • instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL ar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de  prestari servicii, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de servicii specifice, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

2. Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

3. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: datele personale care  nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,  datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal,  prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

4. Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,  datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care:  prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

7. Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum: prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau  prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

1. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

2. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

3. Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Sc PHOENIX – AGENTIE DE TURISM SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail - la adresa: contact@phoenixturism.ro
 • personal - la punctul de lucru PHOENIX – AGENTIE DE TURISM
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada George Enescu nr 45, ap.2, sector 1, Bucuresti;
 • telefonic - la numarul: 021 315.75.55.

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.